WEBSTYLER

Apper til IOS og Android

Takket være vår tette kobling og erfaring innenfor transportbransjen, er vi i stand til å utvikle løsninger som treffer våre brukere på en unik måte.
Våre apper utvikles for å være markedets beste, og vi invloverer brukere fra våre målgrupper i tillegg til vår interne kompetanse i utviklingen.
Vårt mål er å være førende i innovativ utvikling for dokumentløsninger

Elektroniske dokumenter

E-Dokumenter

Ved å bruke edokumenter fra Webstyler kan bedrifter frigjøre mye tid fra administrative oppgaver, tid som istedet kan brukes på andre viktige oppgaver i bedriften.

Full service & sjåførutleie

Vi har egen supporttelefon som hjelper våre brukere med spørsmål rundt våre produkter.
Åpningstiden er fra kl 07.00 til 16.00 hverdager.

Webstyler tilbyr også utleie av erfaren sjåfør.

Webstyler gir deg full service!

Hva med å få alt servert på ett fat?
Ved å benytte vår løsning for rapportering av timer og oppdrag vil du frigjøre mye administrativ tid som kan benyttes til andre oppgaver.
Våre løsninger utvikles ut fra den ideen at alt skal være enklere enn det du har fra før. Det vil si at om dere benytter papirskjema for rapportering i dag, vil det være en stor forbedring å gå over til vår digitale løsning.
Skulle dere allerede ha en digital løsning for rapportering, tar vi gjerne utfordringen med å lage en løsning som er forbedret i forhold til den eksisterende. Og vi er så sikre på oss selv at vi gjør det uten at det forplikter til noe for dere.
Gi oss utfordringen, og vi setter alle kluter til for å levere et produkt som overbeviser.

Vi gir selvsagt opplæring på våre produkter, først og fremst til et knippe nøkkelpersoner som kan foreta den bedriftsinterne opplæringen.
Men vi kan også holde kurs for alle impliserte etter nærmere avtale.

Det er også mulig å leie egen serverplass for å lagre elektroniske dokumenter generert av brukeren.

Benytt sjansen til å kunne sette dere tilbake og se alle data komme inn fortløpende fra brukerne.

Sjåførutleie
Utleie av sjåfør med lang og bred erfaring.
Med over 25 års erfaring som yrkessjåfør, med tilhørende fagbrev, samt nødvendige kompetansebevis for å utøve yrket.
Har maskinførerbevis for hjullaster mm, samt kranførerbevis G8.
Påtar seg oppdrag av ulik lengde etter avtale.
Ring mobil 477 52 937 for info / booking.

Apper til IOS og Android

Webstylers unike styrke er å utvikle løsninger som er fleksible og intuitive.
Med intiuitive mener vi at brukeren enkelt ser hvordan appen fungerer og kan utnyttes på en mest effektiv måte.
Sammen med våre brukere ser vi hvordan funksjoner best kan tilpasses for å få en lett overgang fra papir eller andre digitale løsninger til vår løsning.
Hver bruker får tilgang til de funksjoner hver enkelt har behov for, slik at menyene ikke inneholder mer funksjonalitet enn nødvendig. Dette bidrar til å gi en enkel og oversiktlig helhet tilpasset den unike brukeren.
Med et enkelt tastetrykk kan administratoren legge til nye valg for den aktuelle brukeren.


E-Dokumenter

Elektroniske rapporter er en stor forandring for mange, og kan også virke skremmende.
Mange firma sitter i dag med alle timelister og dagsrapporter på papir, og er avhengig av at det blir levert inn på kontoret for å registreres der.

Der legges gjerne timelistene inn i et excel-ark, før det så sendes over til regnskapskontoret for utbetaling av lønn. Ved å la de ansatte registrere sine timer i vår app, vil de komme direkte inn i en database, og administrasjonen kan fortløpende hente ut informasjon og rapporter etter hvert som de registreres.

Det er ingen behov for å punche inn data i et excel-ark lenger.
Ønsker man et excel-ark, er det en enkel sak å eksportere data fra systemet til en excel-fil.
Den samme enkle fremgangsmåten er det på rapporter som skal kobles mot kunde/oppdragsgiver for fakturering. Alt kommer direkte inn uten forsinkelse, og man slipper å vente på at brukerne skal komme inn med papirrapporter til kontoret. Når man kommer på kontoret om morgenen, ligger alt fra forrige dag klart til behandling.
Det gir en effektiv flyt, og en kjappere faktureringsrytme. Noe som igjen vil påvirke likviditeten, da pengeflyten vil gå vesentlig raskere.

Webstyler bemanning

Webstyler tilbyr også bemanningstjeneste for transportbransjen.
Vi tilbyr utleie av erfaren og stabil sjåfør med fagbrev samt lang og bred erfaring innen sjåførfaget.
Ta kontakt for ytterligere informasjon på mobil 477 52 937 for ytterligere opplysninger / forespørsel

Kontakt oss:


Daglig leder/eier:
Roger Tronstadhagen
MOBIL: 477 52 937
Epost: roger(a)webstyler.no


2016 © Webstyler