Webutvikling

Webstyler har siden starten i 2013 satset på å levere løsninger som tilpasses den enkelte kundes behov.

Vi startet med en egen løsning for massetransport, og utviklet i 2013 en webapplikasjon for å registrere hvert enkelt lass som ble kjørt av våre kunder. Det gjorde det mulig på en enklere måte å holde oversikt over hva hver enkelt bil produserte, og det i sanntid.

Løsningen har vært under kontinuerlig utvikling, og en ny versjon er nå under produksjon.

I samarbeid med vår oppdragsgiver Fratigruppen har vi utviklet en løsning for kalkyle og varetelling tilpasset restauranter. De benytter den til å kalkulere kostnader og utsalgspriser for de ulike menyer i deres restauranter.
Det er også en varetellingsløsning tilknyttet hver enkelt restaurant med mulighet for å videreutvikle til en komplett lagerstyring.

For våre kunder Frati catering og To rom og kjøkken har vi levert en punchout-løsning for nettbutikk som benyttes av NTNU til bestilling av mat.

Vi praktiserer «no cure, no pay» når det kommer utfordringer fra våre kunder innenfor webutvikling. Det vil si at om vi mot formodning ikke skulle komme opp med en løsning på utfordringen, faktureres ikke kunden for medgått tid.